نام کتاب: صلاحیت های حرفه ای معلمی

تاليف : دکتر ریحانه ملانوروزی

ناشر : انتشارات آوای نور

چاپ:  اول 1398

تعداد صفحه: 144

قیمت: 21500 تومان

معرفی کتاب:

در هر جامعه ای، معلمان دارای نقشی ارزنده و پراهميت هستند؛ چرا که رسالت تعلیم و تربيت نسل آینده کشور را عهده دار می باشند.  صلاحيت های حرفه ای معلمی به ویژه در دوران حاضر، آن دسته از مهارت ها و شایستگی هایی است که به معلمان کمک می کند تا در فرآیند یاددهی و یادگيری به دانش آموزان خود، به اهداف اصلی نظام آموزشی که تربيت نيروی انسانی آگاه و متخصص است، دست یابند.

به همين جهت این کتاب، با توجه به اهميت حرفه معلمی، به گردآوری مطالبی پيرامون صلاحيت های حرفه ای مورد نياز معلمان پرداخته شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد