نام کتاب: طرح درمان مبتنی بر شواهد در اختلال اضطراب پس از سانحه (PTSD)

تالیف: آرتور .ای جانگسما

ترجمه:  مريم اعظمی

ناشر : انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 160

قيمت: 21000 تومان

معرفی کتاب:

بشر در طی سالیان متمادی درگیر بحران ها و مصائب گوناگون طبیعی و غیر طبیعی بوده که در نتیجه آن همواره متحمل رنجها و آسیب های ناشی از آن گرفتاری ها و حوادث بوده است.  رنج حاصل از فقدان مربوط به يك آسیب يا حادثه از يکسو، و تبعات ناشی از آن گاه ممکن است تا مدتها زندگی را برای افراد آسیب ديده، مشکل و طاقت فرسا نمايد از سويی ديگر روانشناسان را به تشخیص و نامگذاری اختلالی به نام “فشار روانی پس آسیبی”  در مجموعه راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی ((DSM متقاعد ساخت که با نشانه های خاص خود قابل تشخیص و به فراخور میزان تحمل افراد مبتلا دارای شدت و ضعف می باشد.

با توجه به اينکه گريزی از حوادث و ابتلائات زندگی بشری نیست، به نظر می رسد مجهز بودن جامعه درمانگران به توانمندی های لازم جهت مقابله با تبعات قهری آسیب، اعم از آسیب های جسمانی و روحانی امری اجتناب ناپذير بوده لازمه زندگی انسان است.

این کتاب به این امر می پردازد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد