نام کتاب: عمل و نظریه در مطالعات برنامه درسی

تألیف: دکتر مصطفی قادری

چاپ: پنجم 1397

تعداد صفحه: 360

قيمت: 39000 تومان

معرفی کتاب:

اثر حاضر،‌ به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان کارشناسی و دوره‌های مرتبط با علوم تربیتی، مانند دوره‌های تربیت معلّم و آموزش معلّمان تدوین شده است. هدف کلّی نگارنده، پوشش‌دهی مباحث برنامه‌ریزی درسی و مباحث مربوط به مطالعات برنامة درسی و چالش‌های معاصر رشته بوده است.

مطالب اثر در پنج فصل تدوین و تنظیم شده: فصل اوّل به کلیات موضوع و تعاریف و شرح اصطلاحات رشتة مطالعات برنامة درسی اختصاص دارد. در فصل دوم فرآیند برنامه‌ریزی درسی طی شش مرحله تشریح شده است. معرفی رشته‌های پرکاربرد در حوزة برنامة درسی، شرح تاریخچه، نظریه‌ها، جنبش‌ها و داستان‌های برنامة درسی و بستة برنامة درسی، از دیگر محورهای اصلی نوشتار حاضر می باشند. ساختار مطالب کتاب، آموزشی است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد