نام کتاب: فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی)

تدوین: بهجت السادات حجازی- معصومه باقری- پوران علیپور- مهیندخت فرخ نیا (اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر)

چاپ : دوم 1391

تعداد صفحه: 208

قیمت: 50000 تومان

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد