نام کتاب: فرهنگ آموزش و رسانه

تالیف: دکتر ابوالفضل بختیاری – بهناز حق بین

چاپ: اول 1395

تعداد صفحه: 184

قیمت: 12000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر به فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و رسانه در نظام آموزشي، همچنين انگيزش و يادگيري رسانه‌هاي آموزشي، تأثير رسانه در انگيزش و پيشرفت تحصيلي و … پرداخته است. در اين کتاب بيان مي‌شود که فرهنگ آموزش و يادگيري، متأثر از رسانه و فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است. فناوري‌هاي نوين، شبکه‌هاي اجتماعي و ارتباطي، آموزش و فرهنگ مدرسه را تحت تأثير قرار داده و در چند دهه اخير، صاحب‌نظران، انديشمندان و مربيان تربيتي جهان، به دليل تغيير و تحولات بسيار زياد، به فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي توجه ويژه نشان داده‌اند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد