نام کتاب: نقش فرهنگ و معنویت در آسیب شناسی روانی

تالیف: مهسا ملکی مجد – ساسان اسداللهی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 128

قیمت: 16000 تومان

معرفی کتاب:

امروزه مطالعات گسترده‌ای در زمینۀ معنویت انجام شده و نتایج این مطالعات همگی بیانگر تأثیر انکار‌ناپذیر معنویت و مذهب بر سلامت روح و جسم و دیگر ابعاد زندگی بشر بوده و شواهد بسیاري نشان می‌دهد که رشد معنویت و تجربه‌هاي معنوي براي سلامت انسان سودمند است.

در این کتاب با در نظر گرفتن مفهوم فرهنگ و معنویت به مطالعه آسیب شناسی روانی پرداخته می شود؛ بخش نخست کتاب به آشنا ساختن خواننده با موضوع، تعاریف و مفهوم فرهنگ ، و بخش دوم به موضوع معنویت اختصاص یافته؛ چرا که معنویت به عنوان یک پدیده فرهنگی و حتی مقدم بر آن و متعالی تر از فرهنگ، هستۀ مرکزی ابعاد وجودی و یکی از ارزش های مهم در انسان است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد