نام کتاب: فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه

تألیف: آنی اسپاروهاک- یسانی هیلد

ترجمه: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی- الهه ولایتی

چاپ: سوم 1398

تعداد صفحه: 192

قیمت: 22000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب به بررسی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیرندگان با «نیازهای آموزشی ویژه» اختصاص دارد. «نیازهای آموزشی ویژه» طیفی از مشکلات، اعم از معلولیت خاص تا نواقص پیچیدة ارتباطی دانش‌آموز و عوامل مدرسه را منعکس می‌کند. فصل اوّل به بررسی روش‌های مختلفی می‌پردازد که با استفاده از آن‌ها می‌توان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری و نیز تشخیص و مدیریت نیازهای آموزش ویژه سود برد. در فصل دوم پیشینه‌ای از اقدامات دولت انگلیس و والز در حمایت از آموزش ویژه بیان شده است. در فصل سوم «کریسس استیونر» پیشینه‌ای از کار خود به عنوان معلّم دانش‌آموزان با نیازهای ویژه ارائه داده است. در فصول چهارم و پنجم کاربرد ارزشیابی مبتنی بر رایانه در تشخیص مشکلات یادگیری و حرکت به سوی ارزشیابی مشکلات یادگیری دانش‌آموزان بیان شده است. در فصول بعدی، اطلاعات مفصّلی دربارة یک نوآوری جالب در جهت استفاده از توان بالقوّه در تغییر آموزش ویژه آورده شده و در فصول پایانی مدیریت تسهیلات برای آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و گسترش مهارت اعضای علمی و کارکنان آن بیان شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد