نام کتاب: فناوری­های دیجیتالی نوین در آموزش (مفهوم ­سازی یادگیری حرفه­ ای برای متخصصان آموزش)

نویسنده: وان ان.جی

مترجمان: صلاح اسمعیلی گوجار- زهرا دهقان نیری- حجت اله خدامرادی

ویراستار: ام­ البنین همتی­ پور

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 368

 قیمت: 72000تومان

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

90 دقیقه تدریس 90 دقیقه زندگی/ تألیف زهرا دهقان نیری- صلاح اسمعیلی گوجار- حجت اله خدامرادی

فناوری های دیجیتالی نوین در آموزش/ ترجمه صلاح اسمعیلی گوجار-زهرا دهقان نیری- حجت اله خدامرادی

واقعیت های مجازی، افزوده و ترکیبی در آموزش/ ترجمه حجت اله خدامرادی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد