نام کتاب: مبانی ازدواج و تشکیل خانواده

تالیف: دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

چاپ: سوم 1393

نعداد صفحه: 192

 قیمت: 10500 تومان

معرفی کتاب:

اهمیت امرازدواج وتأثیر آن برشرایط بعدی زندگی ازيك سو ونبود پژوهش يا تأليفي جامع با موضوعيت ازدواج فرزندان شاهدازسوي ديگر، موجب شد نگارنده به گردآوري مجموعه اي فراگير دراين خصوص بپردازد.زيرا توجه به خانواده شاهدكه عزيزترين داشته هاي خودرا درراه آرمان هاي متعالي و والاي خود، بي هيچ چشم داشتي ايثاركرده اندهرچه باشد، بي ترديد دربرابر آن همه ايثار و صداقت بسي ناچيز است .

ازاين رو و در راستاي انجام ازدواجهای مناسب، عقلاني، موفق تر و در نهايت آرامش روحي و رواني فرزندان شاهد، مؤلف توان علمي و تجارب خویش را در این اثر بیان داشته است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد