نام کتاب: مبانی اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی)/ جلد اول: اصول و تکنیک های تحلیلی در اقتصاد مهندسی …

تألیف: لیلندتی بلنک- آنتونی تارکوئین

ترجمه: سید علی زیتون نژاد موسویان

چاپ: سوم 1398

تعداد صفحه: 372

قیمت: 60000

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد