نام کتاب: مباني و مفروضات اساسي فرهنگ كشور

تهیه و تدوین: دکتر علیرضا ایران نژاد – دکتر مهدی ناظمی اردکانی- دکتر مسعود موحدی

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: اول  1398

تعداد صفحه: 304

قیمت: 51000 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب تلاش شده تا با به دست آوردن مباني رفتارهاي عامة مردم (يا به تعبير برخي از صاحبنظران: مباني فرهنگ مردم) در جامعة ايران، راهي براي برنامه‌ريزي‌هاي «فرهنگي» گشوده شود.

این کتاب پس از پرداختن به تعاريف فرهنگ، به چارچوب نظري تحقيق مي‌پردازد؛ اين چارچوب، مبتني بر نظريات شاين و با نگاهي به ديدگاه‌هاي هافستد بر آن است تا به مدد داده‌هاي حاصل از پژوهش‌هاي ميداني موجود كه نتايج آن در آثار پژوهشگران داخلي و متفكران و مستشرقان خارجي آمده است به بنيادي‌ترين واحدهاي ساختماني فرهنگ ايران دست يابد و با وسواسي در حد تحسين «شالودة» فرهنگ ايراني را – كه در نظر شاين، مجموعة «مفروضات» و در نظر هافستد، مجموعة «ارزش‌ها» است – مورد مداقه قرار دهد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد