نام کتاب: مددکاری اجتماعی بالینی و بهداشت روانی

تألیف: وهاب علی­ نیا – محمد سبزی – سیدرضا جوادیان

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 400

 قیمت: 30000 تومان

معرفی کتاب:

سازمان بهداشت جهاني، سلامت را از چهار بعد اساسي، يعني ابعاد جسماني، رواني‌، اجتماعي و معنوي مورد بررسي قرار داده است. تأکيد بر بعد چهارم، يعني معنويت، نمايانگر آگاهي مسئولان و متخصصان بهداشت رواني از اهميت معنويت در زندگي افراد جامعه است. سلامت معنوي يکي از مسائلي است که در کتاب حاضر بر آن تأکيد شده است. آگاهي دادن به دانشجويان و متخصصان مددکاري اجتماعي از آخرين دستاوردهاي علمي و نظري در بهداشت رواني، هدف مهم مؤلفان بوده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد