نام کتاب: مدرنیسم توسعه نیافتگی و از خودبیگانگی طبقه متوسط جدید در ایران

تالیف: دکتر روژان حسام قاضی

چاپ: اول 1395

تعداد صفحه: 176

قیمت: 12000 تومان

معرفی کتاب:

طبقه متوسط جديد كه در پي تلاش در حركت به سوي توسعه‌يافتگي است، نقش مهمي در تحولات سياسي و اجتماعي داشته است. لذا زماني ما مي‌توانيم اين نقش فعال در توسعه سياسي- اجتماعي را از سوي اين طبقه داشته باشيم كه اين طبقه به خودآگاهي رسيده و مطالبات خود را بتواند در انجمن‌ها و احزاب پيگيري كند و به آن هويت بخشد. در كتاب حاضر تلاش شده تا با بررسي مؤلفه‌هاي مدرنيسم توسعه‌نيافتگي بر طبقه متوسط جديد ايران، ميزان ازخود بيگانگي يا خودآگاهي و نقش آن در مشاركت سياسي و اجتماعي اين طبقه در جامعه ايراني سنجيده شود.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد