نام کتاب: مدیریت مراکز یادگیری (مرکز یادگیری دانشگاه)

تألیف: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی – ابراهیم ابوالقاسمی

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 179

قیمت: 15000 تومان

معرفی کتاب: 

در کتاب حاضر مرکز یادگیری دانشگاه و چگونگی ایجاد آن معرفی شده و نقش آن به عنوان یکی از منابع یادگیری مورد تحلیل قرار گرفته است. مطالعۀ این کتاب برای همۀ دانشجویان، استادان، پژوهشگران و مدیران دانشگاه مفید است. همچنین از این کتاب می‌توان به عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان رشتۀ تکنولوژی آموزشی و مدیریت آموزش عالی بهره گرفت.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد