نام کتاب: مردم نگاری خانواده

تالیف: دکتر مرتضی منادی

چاپ: دوم 1395

تعداد صفحه: 192

قيمت: 13000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب پژوهشی با رویکرد مردم نگاری در حوزۀ خانواده است که این رویکرد نوعی از روش کیفی است و در ایران فقط توسط گروه انسان شناسی دانشگاه تهران در حوزه های مختلف انجام می شود. نتایج این پژوهش قابل تعمق و کاربردی می باشد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد