نام کتاب: مدیریت مشارکتی / مشارکت بخش خصوصی – دولتی در مدیریت مدارس (ابعاد و مولفه­ ها)

تالیف: دکتر محمدحسن حسنی شلمانی

ویراستار علمی: دکتر ابوالفضل بختیاری

چاپ: اول 1393

تعداد صفحه: 192

قیمت: 10000 تومان

معرفی کتاب:

مشارکت بخش خصوصی- دولتی در آموزش و پرورش در دهه اخیر توسط دانشمندان، صاحب نظران و مجامع بین  المللی مورد توجه قرار گرفته است. نياز به مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش از اهميت زيادي برخوردار است؛ چون آموزش و پرورش با حجم وسيعي از جمعيت جامعه بصورت مستقيم و غير مستقيم در ارتباط است و مدیریت بخش دولتی به تنهایی نمی تواند نیازهای این حجم وسیع از جامعه را برآورده سازد. لذا آرايش ساختار مشاركت بخش خصوصي- دولتي در آموزش و پرورش مي‌تواند گامي براي توسعه آموزش و پرورش كشور شناخته شود.

هدف كتاب حاضر، ارائه مفهومي از مشاركت است كه بتواند مشاركت چندگانه ذينفعان آموزشي ازجمله دولت، كاركنان مدرسه و والدين را بطور پايدار در مدارس نشان دهد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد