نام کتاب: مطالعات تطبیقی در نظام آموزش عالی

تألیف: دکتر رضا منیعی

چاپ: اول 1393

تعداد صفحه: 184

قیمت:  11500  تومان

معرفی کتاب:

آموزش عالی به عنوان نهادی ویژه، مورد توجه دولتها و ملتها است. رشد اقتصادی و اجتماعی هر جامعه‌ای در گرو دستیابی به فن آوری نوین و دانش پیشرفته است.‌این امر صرفاً با تقویت و گسترش آموزش عالی و ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های درسی آموزش عالی میسر است. استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای پیشرفتۀ صنعتی در زمینه آموزش عالی برای آموزش عالی کشور ما سودمند است.

از این رو کتاب حاضر جهت بررسی موضوعات آموزش عالی و غنای فکری و عملی دست‌اندرکاران، برنامه ریزان و علاقه مندان نظام آموزش عالی کشور نگاشته شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد