نام کتاب: معنویت در مشاوره و روان درمانی( رویكردي آمیخته براي توانمندسازي مراجعان)

تألیف: ریک جانسون
مترجم: سجاد مطهری
چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 288

قیمت: 24500 تومان

معرفی کتاب: 

هدف این کتاب ادغام معنویت و روان درمانی می باشد و این قابلیت را برای معنویت ایجاد می کند تا به عنوان یک منبع بزرگ حمایتی، برای فرآیند تغییر درمانی نقش آفرینی کند. مخاطبان این کتاب درمانگرانی هستند که در جستجوی ادغام عملی روانشناسی و معنویت بر پایه نظریه های روانشناختی موجود می باشند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد