نام کتاب: مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت

تالیف: دکتر شراره حبیبی

چاپ: سوم 1399

تعداد صفحه: 208

قيمت: 45000 تومان

معرفی کتاب:

فلسفه تعلیم و تربیت مطالعۀ فلسفه تعلیم و تربیت و مسائل و مشکلات آن است. فلسفه تعلیم و تربیت از طرفی با فلسفه و از طرف دیگر با تعلیم و تربیت در ارتباط است.

لازمۀ تعلیم و تربیت صحیح و کردار اخلاقی و مطلوب آشنایی مربیان و دانشجویان با روش‌های تعلیم و تربیت مکاتب فلسفی و پی‌بردن به چگونگی تعلیم و تربیت و توجه به تأثیر و کاربرد مکاتب فلسفی در تعلیم و تربیت است.

کتاب حاضر به‌عنوان کتاب درسی به‌منظور استفاده مربیان و دانشجویان علی‌الخصوص در رشته علوم تربیتی تألیف شده است و می‌تواند علاقمندان به حوزه تعلیم و تربیت در گرایش‌های مختلف را با فلسفۀ تربیتی آشنا سازد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته/ تألیف دکتر شراره حبیبی

جامعه شناسی تعلیم و تربیت / تألیف دکتر شراره حبیبی

روشهای تدریس پیشرفته /  تألیف دکتر شراره حبیبی

نگاهی نو به فلسفه تعلیم و تربیت /  تألیف دکتر شراره حبیبی

سیر تحول آرای فلسفی / تألیف دکتر شراره حبیبی

آموزش و پرورش مقایسه ای /  تألیف دکتر شراره حبیبی

مکاتب فلسفی و تعلیم و تربیت /  تألیف دکتر شراره حبیبی

جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی /  تألیف دکتر شراره حبیبی

تعلیم و تربیت در بزرگسالان /  تألیف دکتر شراره حبیبی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد