نام کتاب: اولین گام­ها در نظریه رفتاردرمانی عقلانی – عاطفی (REBT) (راهنمای تمرین REBT در مشاوره با همکلاسی)

تالیف: دکتر ویندی درایدن

ترجمه: دکتر آراس رسولی

چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 92

قیمت: 10000 تومان

معرفی کتاب:

دیدگاه شناختی از قدمت زیادی برخوردار نیست و خود دارای رویکردهای متعدد و متنوعی می‌باشد. یکی از مشهورترین دیدگاههای شناختی، دیدگاه رفتار درمانی عقلانی- عاطفی (REBT) آلبرت الیس می‌باشد

کتاب حاضر توسط یکی از متخصصین مشهور و ارزنده این رویکرد نگاشته شده و حاصل تجارب عملی وی در طی سالها است. این کتاب برای دوستداران رویکرد شناختی، به ویژه دیدگاه رفتار درمانی عقلانی- عاطفی (REBT) نوشته شده است. در این کتاب گامهای دیدگاه رفتار درمانی عقلانی- عاطفی (REBT) روشن در کمک به مراجعان، به گونه ای ساده نگاشته شده است. کتاب حاضر علاوه بر دوستداران رویکرد مورد نظر برای کلیه دانشجویان روانشناسی و مشاوره و روان پزشکی مفید فایده خواهد بود.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد