نام کتاب: نهادی سازی و مهندسی فرهنگی (مجموعه مقالات)

تألیف: مهدی ناظمی اردکانی

چاپ: اول 1395

تعداد صفحه: 182

قیمت: 40000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر مشتمل بر مقالاتي در زمينه مهندسي فرهنگي و نهادي سازي است. «ويژگي‌هاي نظام مديريت دولتي در کشورهاي درحال‌توسعه و ضرورت مهندسي فرهنگي آن‌ها»، «تجربه مديريت نهادهاي انقلاب اسلامي به‌عنوان سازمان‌هايي نوين الگويي براي مهندسي فرهنگي سازمان‌ها»، «درآمدي بر مهندسي فرهنگي نظام توسعه امنيت پايدار»، «چگونگي عزل و نصب مديران فرهنگي»، «فراتحليل تحقيقات مرتبط با شايستگي مديران در ايران» عناوین برخي از مقالات ارائه شده در اين کتاب هستند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد