نام کتاب: نوفهم­ گرایی در مطالعات برنامه درسی (از نوفهمی تا پسانوفهمی)

تالیف: دکتر مصطفی قادری

چاپ: چهارم 1398

تعداد صفحه: 232

قیمت: 25000 تومان

معرفی کتاب:

نو فهمی یا باز فهمی به‌عنوان یک جنبش، تفکرات حوزة برنامه درسی را از سطح برنامه‌ریزی درسی به سطح فهم برنامه درسی ارتقا داده و معانی و تصورات جدیدی را با نگاه میان‌رشته‌ای و در قالب گفت‌وگوهای پیچیده باب کرده است.

در کتاب حاضر ضمن مرور تاریخ جنبش نوفهم گرایی، مهم‌ترین عقاید و نظرات متفکران نوفهم گرا و ایده‌های اصلی آنها و حتی نقدهای وارد آمده بر نوفهم گرایی معرفی می‌شوند. «خصلت‌های اصلی نو فهم گرایی»، «جنبش‌های برنامه درسی از نظر پاینار»، «موضوعات نقد در نو فهم گرایی»، «نقد بی تاریخ»، «نقد جنسیت»، «نو فهمی در عمل برنامه درسی»، «نو فهمی در پژوهش برنامه درسی»، «نو فهمی در تدریس» برخی از مطالب مهم این کتاب هستند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد