نام کتاب: هنر کارآفرینی (نکات کلیدی از کارآفرينان برتر جهان)

تالیف : دکتراکبر فرجی ارمکی-  مهندس امین شاکری

ناشر:  انتشارات آثار فکر

چاپ:  اول ۱۳۹۸

تعداد صفحه: 96

قیمت: 13500 تومان

معرفی کتاب:

کارآفرینی امری فراگیر است که در همه صنایع و سازمانها نفوذ دارد و نقش برجسته ای در ایجاد مزیت رقابتی و ارائه ارزش به مشتریان ایفا می کند.

کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصتها و موقعیتها و ایجاد حرکت در جهت توسعه این موقعیتها دارند، پیشگامان تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می شوند.

از این رو این کتاب به بحث هنر کارآفرینی می پردازد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد