نام کتاب: نظریه‌های ساختاری در پارادایم تعلیم و‌ تربیت اسلامی (جلد اول)

تالیف: دکتر رحمت ­اله مرزوقی (استاد دانشگاه شیراز)

ویراستار: لاله رئیسی

چاپ: پنجم1397

تعداد صفحه: 344

قيمت: 23000 تومان

معرفی کتاب:

قلمرو تعلیم و تربیت اسلامی حوزه‌ای گسترده و بی‌کران است که ریشه در اقیانوس معارف الهی درباره انسان دارد. در کتاب حاضر، نظریه‌ها و دیدگاه‌های متنوعی در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی گردآوری و تشریح شده است. بر این اساس، در بخش نخست رویکردهای روش‌شناختی در حوزه مطالعات تعلیم و تربیت اسلامی معرفی و در بخش دوم، مطالعات مفهومی و بررسی‌های انسان‌پژوهانه، همراه با طرح دلالت‌های تربیتی مطرح گشته  است. بخش سوم نیز به طرح نظریه‌های ساختاری در پارادایم تعلیم و تربیت اسلامی اختصاص دارد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد