نام کتاب: چگونه پروژۀ اقدام‌پژوهشی خود را بنویسیم؟

(راهنمای عملی اجرای پروژۀ اقدام‌پژوهی برای معلّمان و مدرّسان)

نویسنده: ژان مک‌نایف

مترجمان: دیار رفاعی – علیرضا اصلاحی – شوبو عبدالملکی

ویراستار علمی: مرتضی بختیاروند

ویراستار ادبی:  دیار رفاعی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1398

تعداد صفحه: 296

قیمت: 37000 تومان

معرفی کتاب:

به باور برخى صاحب نظران، تا خود معلمان وارد میدان پژوهش نشوند نمى توانند فقط به اتکاى یافته‌هاى پژوهشى و مرسوم پژوهشگران دانشگاهى تحول چشمگیرى در آموزش و یادگیرى به وجود آورند. نکته دیگر اینکه تخصصى بودن پژوهش‌هاى دانشگاهى نیاز به تحقیق به روش اقدام پژوهى را دوچندان نموده است; زیرا پژوهش‌هاى دانشگاهى مبتنى بر اصول و نظامى هستند که هر گام آن مستلزم داشتن دانش و مهارت و تخصص ویژه است.

این کتاب به معلمان و مدرسان در اجرای پروژه اقدام پژوهی یاری می رساند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد