نام کتاب: کاربرد آزمون­های تحصیلی-شغلی در مشاوره

مؤلف: دکتر مژگان حیاتی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: دوم 1400

تعداد صفحه: 288

قیمت: 80000تومان

معرفی کتاب:

کتاب حاضر مجموعه ای از آزمون های قابل استفاده و کاربردی در راهنمایی و مشاوره است، که در پنج فصل، کلیات، آزمون های روان شناختی، آزمون های تحصیلی، آزمون های شغلی، آزمون های سنجش نارسایی های مغزی و عقب ماندگی ذهنی، ویژه دانشجویان گرایش های مختلف رشته مشاوره، با توجه به سر فصل های درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیازهای درسی دانشجویان، تنظیم و ارائه گردیده است.

پیشگفتار کتاب: 

کتاب حاضر تحت عنوان ” کاربرد آزمون ها تحصیلی و شغلی در مشاوره ” مجموعه ای از آزمون های قابل استفاده و کاربردی در راهنمایی و مشاوره است، که در بنج فصل، کلیات، آزمون های روان شناختی، آزمون های تحصیلی، آزمون های شغلی، آزمون های سنجش نارسایی های مغزی و عقب ماندگی ذهنی، ویژه دانشجویان گرایش های مختلف رشته مشاوره، با توجه به سر فصل های درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیازهای درسی دانشجویان، تنظیم و ارائه گردیده است. دانشجویان عزیز، باید توجه داشته باشند که آشنایی و تسلط کامل به آزمون های روانی، می تواند آنان را در تشخیص و حل مشکلات روانی مراجعان، کمک نماید. اما، این گفته به معنای استفاده صرف از آزمون ها جهت تشخیص، نبوده، بلکه استفاده از آزمون ها، در مرحله ابتدایی و جهت تشخیص مشکلات مراجعان، اشتباه محض است و مشاوران و روان شناسان، باید متوجه خطر استفاده نابهنگام و نا به جای آزمون ها باشند و به آزمون ها به عنوان ابزار معجزه گری که می تواند نقش مشاور را در تشخیص نهایی، ایفا کند، نگریسته نشود. آزمون ها به عنوان ابزار مکمل، در تشخیص مشکلات مراجعان، مورد استفاده قرار می گیرند. آنچه در این کتاب خواهد آمد، آشنایی با انواع آزمون ها در حیطه های مختلف و کاربرد صحیح آن ها و کسب مهارت در تعبیر و تفسیر نمرات آزمودنی ها، می باشد. موفقیت کلیه مشاوران و روان شناسان عزیز، را در راستای کمک به همنوعان خود آرزومندم.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث/ تألیف دکتر مژگان حیاتی

کاربرد آزمونهای تحصیلی-شغلی در مشاوره / تألیف دکتر مژگان حیاتی

کارآفرینی/ تألیف دکتر مژگان حیاتی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد