نام کتاب: بار شناختى و طراحى آموزشى

تالیف: اسلاوا كالی یوگا

ترجمه: دكتر محمد حسن امیر تیموری-  سونیا موسی رمضانی – الهه ولایتی

چاپ: اول 1391

تعداد صفحه: 176

قیمت: 8000 تومان

معرفی کتاب:

شواهد تجربی مطرح شده در این کتاب، حكايت از اين دارند که طراحی ها و رویه های آموزشی که از لحاظ شناختی برای یادگیرندگان داراي اطلاعات اندک مناسب اند، ممکن است براي یادگیرندگان خبره تر بهينه نباشند. طراحان آموزشی يا معلمان، براي طراحي و يا گزينش رويه ها و قالب هاي آموزشي مناسب، بايد سطح خبرگي يادگيرندگان را مورد ارزشیابی دقیق قرار دهند . لازم است كه براي انطباق بهتر طراحي آموزش، يادگيرندگان به

طور مكرر مورد ارزيابي قرار گيرند.  روشهای سنتي آزمون، ممکن است برای این مقصود مناسب نباشند.  در فصلهاي پيش روي اين کتاب، یک رویکرد بار شناختي برای طراحي سریع آزمون های مبتنی بر طرحواره ، جهت سنجش ميزان خبرگي يادگيرنده شرح داده مي شود . روشهای پیشنهادي برای شناسائي سطح شناختی يادگيرنده، بر پايه ی دانش معاصر در مورد معماري شناخت آدمی شكل گرفته و به عنوان ابزار بهینه سازي بار شناختی در

محیط های یادگیری مبتني بر رايانه و متناسب با یادگیرنده، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

آموزش و پرورش ویژه با تأکید بر دانش آموزان کم توان ذهنی/ تألیف دکتر الهه ولایتی- منیر جعفری

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه/ ترجمه الهه ولایتی

فرهنگ توصیفی تکنولوژی آموزشی/ تألیف دکتر الهه ولایتی

بارشناختی و طراحی آموزشی/ ترجمه دکتر الهه ولایتی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد