نام کتاب: خلاقیت لازمۀ زندگی کاوشی در اندیشه و تربیت اسلامی

نویسندگان: دکتر محمد نعمانی- دکتر مریم برهمن

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 269

 قیمت: 53000تومان

معرفی کتاب:

جهان معاصر، میدان ظهور افکار و ابزار نو شونده است؛ صحنه آفرینندگی و بازسازی مداوم علوم و معارف در مسیر تکامل، که گاه به واسطه غفلت و نادانی، از اصول عقلانی و ارزش­های انسانی منحرف می‌‌شوند.

اگر قواعد و شاخص­های حاکم بر آموزش و پرورش، آگاهی از ویژگی های مربی و متربی و رابطه میان آن دو، محتوای مناسب آموزشی و … را به خوبی بشناسیم، تحمل و تحقق مطلوب مقاصد برای ما ممکن و لذت‌بخش خواهد شد و حرکت فرد و اجتماع به سوی «الهی شدن» و پرورش تمام قوای خود خواهند بود.

آموزش تک بعدی، ارزیابی مداوم و منحصر فراگیران با نمره، تنبیه و تهدیدهای مکرر، پایبندی افراطی و خشک به قوانین و مقررات، نداشتن امکانات و برنامه، داشتن تفکر منفی، پیروی از روش­ها، عقاید و سنت­های ناکارآمد و یا کم‌اثر قدیمی، ترس از شکست، خطرناپذیری، انعطاف‌گریزی، فقدان هیجان، شور، روحیه رقابت، وجود موانع اقتصادی و اجتماعی، سیاست ها و قوانین دست و پاگیر ملی و منطقه ای، موضع گیری در برابر ایده و رفتارهای خلاق و … جملگی آفات خلاقیت­اند که درصورت غفلت به تعطیل، تضعیف و انحراف منش خلاق می­انجامند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

باغستان (کندوکاوی در قلمرو تعلیم و تربیت)/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

پیش به سوی قرن صلح/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

خلاقیت لازمه زندگی کاوشی در اندیشه و تربیت اسلامی/ اثر دکتر محمد نعمانی، دکتر مریم برهمن

رویای خاموش (واکاوی مختصر مفهوم صلح جهانی)/ تألیف دکتر محمد نعمانی

سروش بنگال (سیری در سیره رابیندرانات تاگور شاعر برجسته هند)/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

کاربرد آمار در علوم تربیتی/ تألیف دکتر مریم برهمن

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد