نام کتاب: درمان کارآمدی هیجانی (روش درمانی کوتاه مدت  مبتنی بر مواجهه سازی؛ برگرفته شده از ACT&DBT برای تنظیم هیجانی)

تالیف: مک کی – آپریلیاوست

ترجمه: دکتر سید ابولقاسم مهری نژاد – ماندانا شعبان – سارا حسنی

چاپ: دوم 1397

تعداد صفحه: 226

قیمت: 25000 تومان

معرفی کتاب: 

روش درمانی کارآمدی هیجانی (EET)یک روش موثر برای همه مشکلات و اختلالات روانشناختی است. زیرا نارسایی در تنظیم هیجانات بصورت سازکارانه تجلی بارز آشفتگی­ها و اختلالات روانشناختی می­باشد.

در EET سعی می­شود به بیمار کمک شود تا رنج و پریشانی­های هیجانی را تحمل نماید؛ نه اینکه نشانه های نارسایی هیجانی که بصورت افسردگی، اضطراب، استرس و تکانشگری تجربه میشود را کاهش دهد. در این روش با استفاده از پنج جزء آگاهی هیجانی، پذیرش توجه آگاهانه، رفتارهای ارزش­مدارانه، راهبردهای ذهن­آگاهانه، و تمرین­های مهارت­های مبتنی بر مواجهه فرد را در زمینه هیجانی کارآمد می­نماید

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

تربیت از دیدگاه معصومین و قرآن کریم/ تألیف سید ابوالقاسم مهری نژاد

جامعه، خانواده و نوجوان/ تألیف دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

داروهای اعصاب و روان و مواد مؤثر بر روان/ تألیف دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

درمان کارآمدی هیجانی/ ترجمه دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد، سارا حسنی، ماندانا شعبان

مبانی ازدواج و تشکیل خانواده/ تألیف دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

مغز، رفتار و شناخت نوروسایکولوژی هنر/ ترجمه دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد، سارا حسنی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد