نام کتاب: روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان (با تجدید نظر کلی بر اساس DSM-5)

تألیف: دکتر محمد خدایاری‌فرد – دکتر فرامرز سهرابی

چاپ: ششم 1402

تعداد صفحه: 494

قیمت: 420000 تومان

معرفی کتاب:

موضوع این کتاب تبیین و تعریف روان‌شناسی و آسیب‌شناسی روانی کودکان و نوجوانان است. کتاب حاضر، با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای جامعة علمی به ویژه دانشجویان رشتة روان‌شناسی دربارة روا‌نشناسی بالینی کودک و نوجوان تدوین شده و مشتمل بر هفت فصل می باشد: نخستین فصل کتاب به تشریح کلیات روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان اختصاص دارد. در فصل دوم، روش‌های تحقیق روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوانان توصیف شده است. سنجش و ارزیابی در روان‌شناسی بالینی گروه سنی مورد نظر به منظور شناخت علمی و تشخیص درست اختلالات روانی، مطالب فصل سوم کتاب را تشکیل می‌دهند. در فصل‌های چهارم و پنجم، اختلالات خلقی و اضطرابی کودکان و نوجوانان تشریح گردیده و نظریه‌هایی دربارة پدید آمدن این اختلالات به همراه پیشنهاد راهکارهای درمانی ارائه شده است. فصل ششم کتاب به تشریح اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی اختصاص یافته و آخرین فصل، به توصیف و تبیین اختلال و رفتار ایزایی می پردازد.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان/ تألیف دکتر محمد خدایاری فرد- دکتر فرامرز سهرابی

مبانی نظری و روش شناسی مقیاسهای دینداری/ تألیف دکتر محمد خدایاری فرد

هوش معنوی و مقیاسهای سنجش آن/ تألیف دکتر فرامرز سهرابی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد