نام کتاب: روش­ها و فنون تدريس (با تأکید بر روش تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخ)

تألیف: دکتر سید حمیدرضا علوی

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 224

قیمت: 19000 تومان

معرفی کتاب: 

کسانی که قصد معلمی در هر سطحی دارند و برای چنین هدفی آموزش می بینند، برای بهبود و افزایش اثربخشی خود به شدت نیازمند وسعت و عمق بخشیدن به معلومات خویش در عرصه روشها و فنون تدریس هستند. این کتاب با چنین هدفی به رشته تحریر درآمده که بتواند به صورتی کاملا ملموس و کاربردی بر آگاهی اینگونه افراد بیفزاید.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

الگوی آموزشی قران کریم/ تألیف دکتر سید حمیدرضا علوی

اینگونه تربیت شدم/ تألیف دکتر سید حمیدرضا علوی

روشها و فنون تدریس (با تأکید بر روش تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخ)/ تألیف دکتر سید حمیدرضا علوی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد