نام کتاب: رویای خاموش / واکاوی مختصر مفهوم «صلح جهانی»

به انضمام سخنرانی‌های چند تن از برندگان جایزة صلح نوبل

تألیف، انتخاب و ترجمه: دکتر محمد نعمانی

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 216

قیمت: 115000 تومان

معرفی کتاب:

«رویای صلح در جهان هوس آلود امروز لحظه به لحظه خاموش تر و کم رنگ تر می شود . »

صلح پیش شرط رشد و نیکبختی و هدف و ابزاری دست یافتنی است و امید که همه در هر کجا که هستند به خود آمده، متعهدانه برای بسط امنیتی عادلانه و تداوم حسن و نظمی زوال ناپذیر تلاش کنند…

کتاب حاضر دارای دو فصل است :

فصل 1: این فصل ضمن اشاره به مفهوم صلح و جنگ ، ابعادی از دو مفهوم را بررسی نموده و اهمیّت و جایگاه صلح جهانی را توضیح می‌دهد .

فصل 2: این فصل مشتمل بر ترجمة سخنرانی‌های تنی چند از چهره‌های صلح‌جویی است که در راه خدمت به آشتی و آرمان‌های ارزشمند جهانی مبارزه کرده و کوشیده‌اند .

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

باغستان (کندوکاوی در قلمرو تعلیم و تربیت)/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

پیش به سوی قرن صلح/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

خلاقیت لازمه زندگی کاوشی در اندیشه و تربیت اسلامی/ اثر دکتر محمد نعمانی

رویای خاموش (واکاوی مختصر مفهوم صلح جهانی)/ تألیف دکتر محمد نعمانی

سروش بنگال (سیری در سیره رابیندرانات تاگور شاعر برجسته هند)/ ترجمه دکتر محمد نعمانی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد