نام کتاب: مبانی ازدواج و تشکیل خانواده

تالیف: دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

چاپ: سوم 1393

نعداد صفحه: 192

 قیمت: 10500 تومان

معرفی کتاب:

اهمیت امرازدواج وتأثیر آن برشرایط بعدی زندگی ازيك سو ونبود پژوهش يا تأليفي جامع با موضوعيت ازدواج فرزندان شاهدازسوي ديگر، موجب شد نگارنده به گردآوري مجموعه اي فراگير دراين خصوص بپردازد.زيرا توجه به خانواده شاهدكه عزيزترين داشته هاي خودرا درراه آرمان هاي متعالي و والاي خود، بي هيچ چشم داشتي ايثاركرده اندهرچه باشد، بي ترديد دربرابر آن همه ايثار و صداقت بسي ناچيز است .

ازاين رو و در راستاي انجام ازدواجهای مناسب، عقلاني، موفق تر و در نهايت آرامش روحي و رواني فرزندان شاهد، مؤلف توان علمي و تجارب خویش را در این اثر بیان داشته است.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

تربیت از دیدگاه معصومین و قرآن کریم/ تألیف سید ابوالقاسم مهری نژاد

جامعه، خانواده و نوجوان/ تألیف دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

داروهای اعصاب و روان و مواد مؤثر بر روان/ تألیف دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

درمان کارآمدی هیجانی/ ترجمه دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

مبانی ازدواج و تشکیل خانواده/ تألیف دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

مغز، رفتار و شناخت نوروسایکولوژی هنر/ ترجمه دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد