نام کتاب: مدیریت مراکز یادگیری (مرکز یادگیری دانشگاه)

تألیف: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی – ابراهیم ابوالقاسمی

چاپ: اول 1402

تعداد صفحه: 179

قیمت: 180000 تومان

معرفی کتاب: 

در کتاب حاضر مرکز یادگیری دانشگاه و چگونگی ایجاد آن معرفی شده و نقش آن به عنوان یکی از منابع یادگیری مورد تحلیل قرار گرفته است. کتاب حاضر مشتمل بر پنج فصل است که در آن در باب موضوعات کليات مرکز يادگيري، چگونگي ايجاد مرکز يادگيري، مرکز يادگيري دانشگاه، مطالعه تطبيقي مرکز يادگيري دانشگاه و طرح جامع مرکز يادگيري دانشگاه بحث شده است. در اين کتاب سعي شده است ضمن معرفي مراکز يادگيري دانشگاه‌هاي بين‌المللي، مرکز يادگيري دانشگاه علامه طباطبائي به‌عنوان يکي از مراکز يادگيري ملي معرفي و چگونگي استقرار مرکز يادگيري براي دانشگاه و تجميع مراکز يادگيري دانشکده‌ها در سطح دانشگاه، طرح پيشنهادي ارائه گردد.

مطالعۀ این کتاب برای همۀ دانشجویان، استادان، پژوهشگران و مدیران دانشگاه مفید است. همچنین از این کتاب می‌توان به عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان رشتۀ تکنولوژی آموزشی و مدیریت آموزش عالی بهره گرفت.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی آموزشی ویژه/ ترجمه دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

فناوری و ارتباطات آموزشی : مسائل و نوآوری ها/ ترجمه دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

مبانی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری/ تألیف دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

مدیریت مراکز یادگیری (مرکز یادگیری دانشگاه)/ تألیف دکتر اسماعیل زارعی زوارکی- ابراهیم ابوالقاسمی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد