نام کتاب: مصاحبه انگیزشی

تالیف: ژینوس بستامی- اسماعیل عباسی زاغه

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1401

تعداد صفحه: 248

قیمت: 145000 تومان

معرفی کتاب:

مصاحبه انگیزشی عبارت است از روشی مراجع محور به شکل دستورالعمل . در این روش با بالا بردن انگیزه ذاتی درونی شخص، سعی در تغییر فرد، از طریق کشف و حل دوگانگی هایی که او در زندگی با آن مواجه است، می گردد. این روش برگرفته از تئوری درمان مراجع محور کارل راجرز است. در هر دو رویکرد، هم مصاحبه انگیزشی و هم مراجع محور، درمان گر از طریق همدلی و احترام غیر شرطی، شرایطی را برای رشد و تغییر مددجو فراهم می آورد.

بر خلاف درمان مراجع محور، مصاحبه انگیزشی اهداف خاصی را دارا است و آن اهداف از یک سو عبارتند از کاهش دوگانگی ها و یا کاهش دمدمی بود فرد در مورد تغییر و از سوی دیگر به دنبال افزایش انگیزه های ذاتی برای تغییر فرد هستند . مصاحبه انگیزشی در سرشت  و طبیعت خود مبتنی بر نقاط قوت است و بر انگیزه فرد و فعال سازی تجربه و تخصص مراجع ساخته می شود.

در این منبع مطالبی آورده شده است که کاربردی و قابلیت عملی شدن را داشته باشد. لذا از مددکاران اجتماعی انتظار می رود که با استفاده از این رویکرد در کمک به مددجویان نهایت تلاش خود را در جهت تغییر آنان انجام دهند.

مقدمه

 مصاحبه انگیزشی یک روش شخص محور و مبتنی بر همکاری است که شامل هم فلسفه و هم روش است. روح مصاحبه انگیزشی شامل چندین عنصر است که در یک راستا با ارزش­ها و اصول اخلاقی در مددکاری اجتماعی قرار دارد و به صورت جزئی­تر، از جمله شامل مشارکت، پذیرش، همدلی و … است. تأکید مصاحبه انگیزشی بیش از آنکه بر مواجهه و برچسب زدن بر مراجعان بپردازد بر مشارکت و همکاری استوار است که هم ردیف با ارزش­های اساسی در مددکاری اجتماعی و کرامت انسانی است. بخشی از درک کرامت انسانی این است که مداخله تمام وجود شخص را در نظر می­گیرد که شامل نقاط قوت در کنار مشکلات و نقاط ضعف است. مصاحبه انگیزشی در سرشت و طبیعت خود مبتنی بر نقاط قوت است و بر انگیزه فرد و فعال­سازی تجربه و تخصص مراجع ساخته می­شود. مراجعان نه به عنوان افرادی ناکارآ و یا همراه با آسیب مشاهده می­شوند، بلکه آن­ها پیش از آنکه دچار آسیب شده باشند به عنوان افرادی که نیاز به تغییر دارند دیده می­شوند و حرفه مددکاری اجتماعی، تسهیلگر این روند و فرآیند است. در تهیه این منبع تلاش شده است مطالبی آورده شود که کاربردی و قابلیت عملی شدن را داشته باشد. لذا از مددکاران اجتماعی انتظار می رود که با استفاده از این رویکرد در کمک به مددجویان نهایت تلاش خود را در جهت تغییر آنان انجام دهند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور: 

تاب آوری و سلامت روان (با تأکید بر بیماران روانپزشکی)/ تألیف اسماعیل عباسی زاغه، ژینوس بستامی

درمان به روش مددکاری اجتماعی/ ترجمه اسماعیل عباسی زاغه

مددکاری اجتماعی مداخله در بحران (بحران سالمندی)/ تألیف اسماعیل عباسی زاغه

مصاحبه انگیزشی/ تألیف اسماعیل عباسی زاغه- ژینوس بستامی

مشاوره در مددکاری اجتماعی/ تألیف اسماعیل عباسی زاغه- ژینوس بستامی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد