نام کتاب: پژواک ترنم­های عاشقانۀ آموزگاران (با تحلیلی­های روان­شناختی برای معلمان، والدین و مربیان کودک)

تألیف: فاطمه صحرایی سرمزده- منیره صالحی- سمانه تعلیم­ دهنده- عفت حامد سردار

ویراستار ادبی: دکتر مهشید نیک­فر

انتشارات: آوای نور

چاپ: اول 1399

تعداد صفحه: 152

قیمت: 38000تومان

معرفی کتاب:

افراد حرفه‌ای گنجینه‌ای از تجارب شغلی مفید و سازنده را برای نسل‌های بعدی به ارث خواهند گذاشت. از برجسته‌ترین فعالیت معلمان حرفه‌ای درگیرشدن آگاهانه با تجارب، سازمان‌دهی آن‌ها و تلاش برای کاربردی‌کردن تجربه‌هاست.

بی‌شک از فواید مطالعۀ آثار گذشتگان و مرور تجربه‌های ایشان، آموختن و عبرت از سرنوشت دیگران است. بصیرتی که عبرت‌آموزی نصیب انسان می‌کند، همچون پلی است برای رشد و شکوفائی افراد. پندآموزی، چراغی فراروی انسان قرار می‌دهد تا از تکرار خطاها و اشتباهات مرتکب شده مصون بماند و روند آزمون و خطا متوقف بشود.

مسئلۀ تجربه‌محوری در حوزۀ آموزش و یادگیری، در موفقیت‌های نظام آموزشی و ارتقای حرفۀ معلمی نقش اساسی ایفا می‌کند. بخشی از رشد و توسعۀ دانش تعلیم و تربیت، حاصل مدیریت، تجربه و تبدیل آن به دانش است.

کتابی که پیش روی شما قرار دارد، شامل۲۰داستان است که از تجارب معلمان به دست آمده است.

سایر آثار مؤلف/مترجم در انتشارات آوای نور: 

پژواک ترنمهای عاشقانه معلمان/ تألیف فاطمه صحرایی سرمزده- منیره صالحی- سمانه تعلیم­ دهنده- عفت حامد سردار

سنجش دستاوردهای یادگیری/ ترجمه دکتر منیره صالحی

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد