کتاب ­کار زوج ­درمانی(30 گفتگوی هدایت شده برای بازیابی روابط)

تالیف: کاتلین متز-یانگمن

ترجمه: دکتر سید محسن حجت­خواه – دکتر محمد سجاد صیدی- دکتر آراس رسولی

چاپ: چهارم 1398

تعداد صفحه: 189

قیمت: 25000 تومان

معرفی کتاب:

کتاب کار زوج درمانی برای کمک به مشاوران طراحی شده تا به مراجعانشان ابزارها و چهارچوبهایی بدهند تا بتوانند گفت وگوهای نغزی در پهنه وسیعی از موضوعات داشته باشند و در نقاط قوت و ضعف رابطه‌شان تأمل کنند. این کتاب منحصراً بر موضوعات گفت و گو برای زوجها متمرکز شده و شامل 30 موضوع و گفتگو برای مراجعانی است که 30 روز یا بیشتر با مشاوران کار می‌کنند. این کتاب در چهار بخش سازماندهی شده است؛ هر هفته یک بخش، با یک مقدمه کوتاه برای هر هفته در باره هدف گفت و گوهای خاص و خلاصه‌ای از موضوعات در پایان هر هفته.  . این کتاب موضوعاتی ارائه میدهد که در همه روابط شایع هستند و ترکیبی است از مؤلفه روانی آموزشی با مؤلفه کتاب کار در بستری از سؤالات خاص که مکالمه‌ها را هدایت می‌کند.

 

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد