نام کتاب: یادگیری الکترونیکی “از آموزش تا پایش”

تالیف: دکتر زهره خوش نشین – دکتر مهرنوش خشنودی فر

با همکاری: دکتر احمد بزاز جزایری

ویراستار علمی: محمدرضا خوش نشین

چاپ: سوم 1397

تعداد صفحه: 164

قیمت: 19500 تومان

معرفی کتاب:

در این کتاب مبانی نظری، شیوه شناسایی نیازهای آموزشی و تعریف روش طراحی در راستای اصلاح توانمندی­های موجود کارکنان، به روشی ساده توضیح داده شده است.  مقوله­ های اصلی که در این کتاب از آنها سخن به میان آمده، همچون نیاز سنجی آموزشی، طراحی برای آموزش و ارزشیابی و پایش، اگرچه در حیطه وظایف مدیران در مجموعه های سازمانی به نظر می آیند در واقع از جمله مشغولیت های اصلی دست اندرکاران نظام آموزشی در همه سازمانها هستند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

یادگیری الکترونیکی (از آموزش تا پایش) / تألیف دکتر زهره خوش نشین- دکتر مهرنوش خشنودی فر

یادگیری الکترونیکی (مقدمه ای بر مبانی تعلیم و تربیت) / تألیف دکتر مهرنوش خشنودی فر

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد