نام کتاب: یادگیری الکترونیکی (مقدمه‏ ای بر مبانی تعلیم و تربیت)

تالیف: دکتر مهرنوش خشنودی فر

با همکاری: دکتر پوراندخت فاضلیان- دکتر مهران فرج اللهی

چاپ: ششم 1400

تعداد صفحه: 264

قیمت: 85000 تومان

معرفی کتاب:

هنر و علم تعلیم و تربیت با رشد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تلفیق شده و رویکرد جدیدی در یادگیری به نام «یادگیری الکترونیکی» را به وجود آورده است

در این کتاب سعی بر آن شده تا ضمن آشنایی مقدماتی با کلیات مفهوم یادگیری الکترونیکی در راستای طراحی محیط­هایی یادگیری با این رویکرد، جنبه‏ های گوناگون تعلیم و تربیت مورد بررسی و توجه بیشتری قرار گیرند.

پیشگفتار کتاب:

هنر و علم تعلیم و تربیت با رشد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تلفیق شده و رویکرد جدیدی در یادگیری به نام «یادگیری الکترونیکی» را به وجود آورده است. فنّاوری اطلاعات و ارتباطات فرصت­های یادگیری مستقل، سبک­های تدریس و طراحی محتوا به شیوه‏ های گوناگون و متنوع را افزایش می­دهد. این رویکرد جدید یادگیری موجب می‏شود تا یاددهندگان بتوانند با تشخیص بخش­ها و ماهیت پویای تعلیم و تربیت نوین، خود را با فرایند تغییر مداوم تطبیق دهند. از طرفی یادگیرنده – محوری این سبک، یادگیرندگان را فعّالانه در فرایند یادگیری درگیر نموده و با تعاملات مختلفی که با محیط، محتوا، یاددهنده و سایر یادگیرندگان دارند، یادگیری اثربخش‏تری خواهند داشت. درواقع، عملکرد خوب در یادگیری الکترونیکی ازطریق ترکیب محیط ‏های مشارکتی و منابع تعاملی که یادگیرنده را درگیر می‏سازند، واقعیت پیدا می‏کند.

در این کتاب برآن سعی شده است تا ضمن آشنایی مقدماتی با کلیات مفهوم یادگیری الکترونیکی در راستای طراحی محیط­هایی یادگیری با این رویکرد، جنبه‏های گوناگون تعلیم و تربیت مورد بررسی و توجه بیشتری قرار گیرند.

در فصل اول کلیات، تعاریف، مفاهیم و اصول مرتبط با یادگیری الکترونیکی، یادگیری کودکان و بزرگسالان یا همان پداگوژی و‏اندراگوژی و طراحی در محیط‏های یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته ‏اند.

در فصل دوم به ساخت شناختی انسان و چشم‏انداز رویکردهای مختلف روان‏شناسی در یادگیری الکترونیکی پرداخته شده است.

در فصل سوم مؤلفه‏های هیجانی چون انگیزه، تجارب فعّال، تعامل و تأثیر آن‏ها بر یادگیری و چگونگی لحاظ کردن این عوامل در طراحی محیط‏های یادگیری الکترونیکی و برخط را مورد بحث قرار گرفته­ اند.

در فصل چهارم به بررسی سبک‏های مختلف یادگیری و ترجیحات شخصیتی در افراد مختلف و تأثیر آن‏ها بر اثربخشی شیوه‏های تدریس و طراحی محیط‏های یادگیری الکترونیکی پرداخته شده است.

فصل پنجم به تأثیر فرهنگ و بافت­های اجتماعی – فرهنگی بر یادگیری و توجه به آن‏ها در طراحی محیط‏های یادگیری الکترونیکی اختصاص یافته است.

در فصل ششم مبانی اخلاقی و توجه به آن‏ها در محیط‏های یادگیری الکترونیکی و برخط را مدنظر قرار گرفته­اند.

در فصل هفتم به تأثیر رسانه‏ها و چند رسانه­ای‏ها در اثربخشی شیوه‏های یاددهی – یادگیری و لحاظ کردن آن‏ها در محیط‏های یادگیری الکترونیکی، پرداخته شده است.

در فصل هشتم ویژگی‏های عناصر برنامه­درسی در محیط‏های یادگیری الکترونیکی به اختصار مورد بحث قرار گرفته­اند.

و بالاخره در فصل نهم یادگیری الکترونیکی و چالش­های آن در کشور ایران را مورد مدّاقه قرار می­گیرند.

سایر آثار مؤلف/ مترجم در انتشارات آوای نور:

یادگیری الکترونیکی (از آموزش تا پایش) / تألیف دکتر مهرنوش خشنودی فر

یادگیری الکترونیکی (مقدمه ای بر مبانی تعلیم و تربیت) / تألیف دکتر مهرنوش خشنودی فر

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد