نام کتاب: یادگیری به‌وسیلۀ بازی‌های دیجیتال (راهنمای عملی برای اساتید و دانشجویان)

مؤلف: نیکولا ویتون

مترجمان: دکتر خدیجه علی‌آبادی –  مرتضی بختیاروند – صلاح اسمعیلی‌گوجار – هاجر آقایی

چاپ: دوم 1398

تعداد صفحه: 296

قیمت: 37000 تومان

معرفی کتاب:

از آنجا که روش آموزش و پرورش در دوره‌ی ابتدایی، با درنظر گرفتن روحیه دانش آموزان، روش بازی است؛ لذا باید بخش زیادی از فعالیت‌ها به صورت بازی انجام شود و بازی‌های آموزشی و تربیتی در اهداف درس گنجانده شود، تا یادگیری به بهترین نحو صورت گیرد.

دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت می توانند با گنجاندن بازی‌های مختلف در فرایند آموزش و یادگیری و با اجرای بازی‌های هدفدار تحرک و پویایی و حتی فضائل اخلاقی را درشخصیت کودکان بارورکنند و ریشةگرایشات منفی آتی را بخشکانند و گامی اساسی در تربیت و بازسازی کودکان بردارند.

اما فراگیران امروز از نسلی دیگرند؛ نسلی که با رایانه ها، بازی‌های رایانه ای و دیگر ابزار و وسایل دیجیتالی احاطه شده است. بازي‌هاي ویدیویی و رایانه اي، محصولاتی فرهنگی و در زمره رسانه‌هاي همگانی هستند. لذا، اهمیت اجتماعی و تربیتی فراوانی می یابند و براي بسیاري از کودکان و نوجوانان نخستین گام ورود به جهان فناوري اطلاعات و ارتباطات و کسب مهارت در استفاده از رایانه به شمار می روند. لذا این کتاب به تشریح این موضوع می پردازد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد