نام کتاب: نظریه ­های سازمان و مدیریت

تالیف: دکتر امیرحسین محمودی – دکتر اکرم عابدی

چاپ: دهم 1402

تعداد صفحه: 572

قيمت: 380000 تومان

معرفی کتاب:

امروزه در حوزه سازمان و مدیریت با انبوهی از نظریه‌ها روبرو هستیم.

این واقعیت را باید پذیرفت که امروزه در حوزه سازمان و مدیریت با انبوهی از نظریه‌ها روبرو هستیم. شناخت و فهم نظریه‌های سازمان و مدیریت ذهنیت فلسفی مدیران و سایر بکار‌گیرندگان تئوری‌های سازمانی را نسبت به سازمان و مدیریت دگرگون و متحول ساخته و بینشی عمیق در آنها ایجاد نموده و آنها را در اتخاذ بهترین تصمیم در روبرو شدن با موقعیت‌های گوناگون پیش روی مدیران یاری می‌دهد.

آنچه در این نوشتار آمده است مروری است بر نظریه‌های سازمان و مدیریت در سه دوره پیش نوین‌گرایی، نوین‌گرایی و فرانوین گرایی. این نوشتار تلاش کرده است تا با گردآوری نظریه‌های سازمان و مدیریت در قالب یک مجموعه به انتظارات دانش پژوهان گرامی پاسخ گوید. این مجموعه برای گروه‌های مختلفی کاربرد دارد. مخاطبین اصلی این مجموعه عبارتند از:

– اساتید رشته‌های مختلف مدیریتی

– دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در گرایشهای مختلف مدیریت

– این کتاب می‌تواند به‌عنوان یک منبع آموزشی مناسب برای دانشجویان دوره کارشناسی گرایش‌های مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت آموزشی و سایر گرایشهای مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.

در این کتاب می خوانید:

فصل اول: تعاریف و مفاهیم سازمان و مدیریت، کارکردهای مدیریت، انواع سازمانها، ابعاد سازمانی، منابع سازمان، محیط سازمانی، ذینفعان سازمان، فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان، انواع فناوری در سازمان، مفهوم کارآیی و اثربخشی، تغییر و توسعه سازمانی، قدرت در سازمان و نظریه نهادینگی جدید در سازمانها.

فصل دوم: مفهوم نظریه، رابطه بین نظریه و پژوهش، رابطه بین نظریه و عمل، تاثیر نظریه‌ها در عملکرد مدیران، محدودیتهای تئوری‌ها، فرا نظریه، اجزای نظریه، چرخه ساخت نظریه، انواع نظریه‌ها، کارکردهای نظریه، معیارهای ارزشیابی نظریه‌ها، نقش تئوری‌ها در ایجاد بصیرت، ضرورت آینده‌نگری و ویژگیهای مدیریت آینده‌نگر.

فصل سوم: نظریه مدیریت علمی، اصول علم اداره، نظریه بوروکراسی، نظریه مشارکت گروهی و هماهنگی، نقد مکتب کلاسیک، رهیافت‌های منابع انسانی، نظریه روابط انسانی و مطالعات هاثورن، نظریه X و Y، نظریه Z، نظریه نیازهای انسانی، نظریه دو عاملی، نظریه «ERG»، نظریه شخصیت و سازمان، انتقادات وارد بر مکتب نئوکلاسیک، مقایسه مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک و رهیافت‌های کمی در مدیریت.

فصل چهارم: تعریف سیستم، فواید کاربرد رویکرد سیستمی در مدیریت، نظریه عمومی سیستم‌ها، نظریه سیستم اجتماعی (نظریه همکاری)، نظریه سایبرنتیکس، نظریه سلسله‌مراتب سیستم‌ها، رویکرد اقتضایی در مدیریت، نقشهای متفاوت مدیریت و نقشهای مدیریتی آدیزس.

فصل پنجم: تحولات قرن بیست و یکم و تاثیر آن در مدیریت، مفهوم‌شناسی واژه پست‌مدرنیسم، زیرساختهای مفهومی پست مدرنیسم، مدیریت در سازمانهای فرامرزی و نظریه آشوب.

فصل ششم: مفاهیم و ویژگی‌های فرهنگ، کوه یخ فرهنگ سازمانی، کارکردهای فرهنگ سازمانی، انواع فرهنگ سازمانی، الگوهای فرهنگ سازمانی و راه‌های دگرگونی فرهنگ سازمانی.

فصل هفتم: تعاریف و مفاهیم مشارکت، مدیریت مشارکتی، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت بحران و مهندسی مجدد.

فصل هشتم: خلاقیت و نوآوری سازمانی، کارآفرینی سازمانی، سازمانهای یادگیرنده و یاددهنده، مدیریت دانش و سازمانهای مجازی.

 فصل نهم: نظریه مدیریت ناب، نظریه مدیریت بر مبنای ارزشها، نظریه شش سیگما، نظریه کمال مدیریت، نظریه سازمانهای متعالی، نظریه سازمانهای استعدادگرا و نظریه هوشهای چندگانه.

فصل دهم: استعاره و مفاهیم آن، نقش استعاره‌های سازمانی در نظریه‌های سازمان و مدیریت، محدودیت استعاره‌ها و استعاره‌های سازمان و مدیریت.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد