نام کتاب: آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد (جلد اول و دوم)
تالیف: دکتر مهدی صفاری- دکتر منیژه هادی نژاد- دکتر فریده حق شناس

چاپ (جلد اول): سوم 1390

چاپ (جلد دوم): ششم 1396

تعداد صفحه (جلد اول): 520

تعداد صفحه (جلد دوم): 408

قیمت (جلد اول): 55000 تومان

قیمت (جلد دوم): 31500 تومان

معرفی کتاب: 

این کتاب در دو جلد تدوین شده و می تواند برای كساني كه خود را براي آزمون كارشناسي ارشد و دكترا آماده مي كنند،

جايگزين مطالعه يك دوره كتاب آمار و احتمال در مديريت و اقتصاد باشد؛ زيرا تمام تعاريف و مفاهيم و كم و بيش فرمول ها در تست ها گنجانيده شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد