نام کتاب: اخلاق حرفه‌ای در برنامه‌ریزان درسی

تالیف: دکتر امیرحسین مهدی‌زاده – اکرم میرکمال اردستانی – دکتر شاهید مظفری بمی

چاپ: سوم 1399

تعداد صفحه: 160

قيمت: 40000 تومان

معرفی کتاب:

اخلاق حرفه‌اي يكي از مسائل اساسي همه جوامع بشري است. هر جامعه‌اي نيازمند آن است تا ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي مانند دلبستگي به كار، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و غيره را تعريف، و براي تحقق آن فرهنگ‌سازي كند.

لذا يكي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي برنامه ریزان درسی مباحث مربوط به حوزه اخلاقی است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند.

بر این اساس، رویکرد کتاب حاضر، گردآوری مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌ای در برنامه‌ریزان درسی می باشد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد