نام کتاب: اندیشمندان مطالعات برنامه درسی

تالیف: صادق موسوی – علی رادمهر

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 162

قیمت: 12000 تومان

معرفی کتاب: 

این کتاب خلاصه و عصاره ای از نظریات و بیوگرافی اندیشمندان برجستة جهان در زمینة برنامه ریزی درسی را ارائه می دهد. ساختار  این کتاب به گونه ایست که ابتدا نام دانشمند مورد نظر، سپس بیوگرافی و در نهایت اندیشه های کلیدی وی آورده شده و ویژگی برجستۀ آن، جدید بودن موضوع و محتوایش می باشد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد