نام کتاب: بهره وری دانش در بخش دولتی (بهبود کار دانشی برای افزایش اثربخشی)

نویسنده: سازمان بهره وری آسیا (APO)

مترجم: احمد مرشدی

ناشر: انتشارات آثار فکر

چاپ: اول 1400

تعداد صفحه: 152

قیمت: 53000 تومان

معرفی کتاب:

این کتاب به یک دلیل بسیار قدرتمند نوشته شده است:

اینکه، پتانسیل برای افزایش بهره‌وری از دانش سازمانی در بخش دولتی و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده در سازمان های دولتی، بسیار زیاد است! علاوه بر این، افزایش بهره‌وری کارهایِ دانشی افراد، گروه ها و انجمن ها در سازمان های دولتی تاثیر بسزایی بر کیفیت، رشد، سودآوری و ارزش و بهره‌وری کلی خواهد داشت. به عبارت دیگر، تأثیر بهره‌وریِ دانش فراتر از صِرف خروجی هایی است که تفکر سنتی در حوزه‌ی بهره‌وری بر آن متمرکز بوده است. مهمتر از همه، تاثیراتی است که بهره‌وری دانش بر نتایج خواهد گذاشت.

این کتاب فعالیتِ دانشی، وضعیت فعلی بهره‌وری دانش در بخش دولتی و چالش های کلیدی که بخش دولتی با آن روبرو هستند را بررسی می کند. همچنین، راهکارجدیدی برای پیاده سازی اصول، روش ها و ابزارهای متداول در راستای فعالیت های اثربخش دانشی را پیشنهاد می دهد. در راستای ماموریت APO “برای افزایش بهره‌وری سازمان های آسیایی”، این کتاب با هدف افزایش بهره‌وری کارهایِ دانشی در بخش دولتی به منظور ایجاد ارزش افزوده در بخش دولتی نگاشته شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد