نام کتاب: ترجمه، شرح و راهنمای صرف و نحو
تالیف: محسن تیموري
ترجمه: دکتر اسماعیل اشرف

چاپ: اول 1396

تعداد صفحه: 256

قیمت: 20000 تومان

معرفی کتاب:

اين كتاب برای دانشجويان رشته حقوق تأليف شده است و محتوای آن مطابق سر فصل مصوب شورای عالی برنامه ريزی می باشد و سعی شده است قواعد اساسی و كليدی صرف و نحو با رعايت اصل كاربردی آن به صورت دسته بندی شده در اختيار دانشجويان عزيز قرار گيرد تا آنها بتوانند از متون عربی كه يكی از منابع مرجع حقوقی اين دانشجويان می باشد نهايت استفاده را ببرند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد