نام کتاب: توسعه اقتصادی و برنامه ­ریزی

تالیف: محمود حائريان اردكاني

چاپ: نهم 1398

تعداد صفحه:  332

قيمت: 53000 تومان

معرفی کتاب:

از آنجا كه توسعه يك فرايند جامع شامل تغييرات اقتصادي، اجتماعي و محيطي است، اين كتاب توسعه را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد. اين كتاب سعي در توضيح بعضي از روابط پيچيده بين جنبه هاي مختلف توسعه شامل رشد جمعيت، رشد اقتصادي، بهبود وضعيت آموزش و بهداشت، صنعتي شدن و فراصنعتي شدن، تخريب محيط زيست و جهاني شدن دارد.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد