نام کتاب:جامعه­ شناسی خانواده و آسیب­های نوپدید آن

تالیف: رضا اکبری – ام ­کلثوم دنیایی

چاپ:  پنجم 1398

تعداد صفحه: 204

قیمت: 32000 تومان

معرفی کتاب:

لزوم مطالعه و توجه به حوزه خانواده و آسیب­های آن، نه تنها در میان متخصصین جامعه­شناسی و روانشناسی و حقوق­دانان، بلکه میان هـمه دیـگر رشـته های علوم انسانی و دیگر پایه­ ها ضروریست. ازآنجا که نسل غالب جمعیت در کشور عزیزمان جوانان هستند، آموزش وآگاهی بخشی وظیفه همه بزرگان می باشد. از این رو کتاب حاضر با هدف مطالعه دانش خانواده و ازدواج و همچنین آسیب های نوپدید خانواده همچون خشونت خانوادگی، رسانه، خیانت، طلاق و … نگاشته شده است.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد