انتشارات آوای نور در سال 1368 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را در تهران آغاز نمود، در ابتدای امر با همکاری استادان و نویسندگان حوزه­ علوم انسانی فعالیت خود را گسترش داد؛ اما به تدریج با تخصصی شدن موضوعات، کار در حوزه روانشناسی و علوم تربیتی را وجه همت خود قرار داد و در حال حاضر اساتید و نویسندگان زیادی از سراسر کشور و از دانشگاههای مختلف همکاری موفق و رضایت بخشی با این انتشارات دارند و بالغ بر 1000 عنوان کتاب تاکنون در این انتشارات به زیور چاپ آراسته شده است.

انتشارات آوای­نور مصمّم است با برنامه­ای منظم و با کادری با انگیزه، نیازهای علمی و مکتوب حوزه های روانشناسی و علوم تربیتی را تا حد امکان تأمین نماید.

لذا ما همواره از آثار علمی ارزشمند مترجمین و مؤلفین از سراسر کشور استقبال نموده و آمادگی خود را برای همکاری با صاحبان قلم و فکر، همچنین انجمن های علمی اعلام می داریم تا آثار عزیزان را با توجه به شرایط موجود جامعه و بازار کتاب منتشر و عرضه نماییم.