نام کتاب: رابطه میان جرم غیرعمد با جرم شبه عمد (تعامل یا تقابل؟)

مؤلف: سیاوش شهیدی

ناشر: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1400

تعداد صفحه: 168

قیمت: 55000 تومان

معرفی کتاب:

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که با نظرات اساتید فن موضوع، اصلاحات جدیدی رقم خورد و مقررات بدیعی را بالاخص با اعمال مجازات جدید به منصه ظهور رساند، آن را بسیار مترقی جلوه داد؛ لیکن در بخش نقش عنصر معنوی که می تواند اولین نقش را در اراده و یا عدم اراده فرد ایفاء نماید، به نظر می رسد در خصوص جرایم غیرعمد و شبه عمد بصورت یکسان مقرر شده است و به لحاظ اینکه نقش اراده در دو جرم موصوف مشابه نمی باشد، این امر اقتضاء می نماید که در تقسیم بندی کلی جرایم در قانون مجازات اسلامی، جرم غیرعمد هم مستقلاً به جمع دیگر جرایم الحاق گردد. بدیهی است که با تحقق این موضوع، در محدوده تثبیت انواع جرم، فرآیند رسیدگی در خصوص مجرم و حتی نوع مجازات هم می تواند به اصلاحاتی منتج گردد و سرفصل خاصی در موضوع به منصه ظهور برسد.

.مجموعه حاضر همانگونه که از نام آن پیداست ناظر بر تحلیل و قیاس میان جرایم غیرعمد و شبه عمد است. اگر چه کتب و مقالات بی شماری توسط اساتید فن علم حقوق جزا در خصوص جرایم موصوف به رشته تحریر درآمده است اما مولف ضمن استفاده از نظرات اساتید بزرگوار، سعی نموده است با غور و ژرف اندیشی لازم، تحلیل های دیگری را در خصوص این دو جرم به منصه ظهور برساند.

کلیه حقوق مطالب این سایت متعلق به انتشارات آوای نور می باشد